Tanssin eettinen ohjeistus

Code of Conduct – Tanssin eettinen ohjeistus

Vetoomus

Me järjestäjinä, opettajina ja tanssijoina uskomme, että yhteinen jaettua turvallisuutta koskeva eettinen ohjeistus tekee tanssitapahtumistamme ja -tunneistamme helpommin lähestyttäviä, turvallisempia ja viihtyisämpiä. Me oletamme, että osallistumalla toimintaamme olet lukenut ja hyväksynyt tämän toimintaohjeistuksen. Me odotamme kaikkien osallistujien auttavan tekemään toimintaympäristöstämme turvallisen, viihtyisän ja mukavan kaikille osallisille.

Hyväksyntä ja mukaanotto

Me haluamme luoda tanssille puitteet, joissa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, fyysisistä valmiuksista, taitotasosta, fyysisestä olemuksesta, rodusta, etnisyydestä, uskonnosta tai maineesta riippumatta. On meidän kaikkien vastuulla luoda ympäristö, jossa kukaan ei tunne oloaan väheksytyksi tai syrjityksi. Emme salli minkäänlaista häirintää – sanallista, fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Turvallisen kulttuurin edistäminen on meidän kaikkien vastuulla, ja me luomme sen yhdessä!

Pyrimme myös välttämään tanssin sukupuolittamista ja seksualisointia. Tanssimista ei tule ymmärtää luontaisesti romanttisena tai seksuaalisena. Rohkaisemme jokaista tanssimaan haluamassaan roolissa joko seuraajana, viejänä tai molemmissa rooleissa riippumatta oletetusta sukupuolestaan. Tiedostamme ja hyväksymme myös sen, että tanssijalle mieluisin rooli saattaa muuttua tapahtuman tai jopa yhden tanssin aikana.

Toivotamme tervetulleiksi ja tuemme aloittelevia tanssijoita ja tiedostamme, että uusien tulokkaiden voi olla vaikeaa liittyä tanssiyhteisöömme. Teemme parhaamme, jotta myös aloittelevammat tanssijat tuntisivat olonsa tervetulleiksi.

Etiketti ja hyvät tavat

Tansseissa kuka tahansa saa pyytää ketä tahansa tanssimaan. Tanssiinkutsusta saa aina myös kieltäytyä ilman selitystä, kuitenkin kohteliaita käytöstapoja noudattaen. Parin kiittäminen tanssin jälkeen kuuluu hyviin tapoihin. Toiset meistä ovat aktiivisempia tanssijoita kuin toiset. On kuitenkin kohteliasta huomioida koko paikalla oleva yhteisö tanssimahdollisuuksia etsiessä. Ethän anna palautetta tansseissa, ellei sitä sinulta nimenomaisesti pyydetä.

Turvallisuus ja muiden huomioiminen

Tanssilattialla:

Meidän kaikkien tulee huomioida sekä tanssiparimme että muut tanssilattialla olevat. Jos vahingossa kosketat tai satutat ketä tahansa toista henkilöä, pyydät sitä heti anteeksi.

Akrobaattiset liikkeet ja lähiote:

Jos musiikki mielestäsi rohkaisee tavallista läheisempään tanssiotteeseen tai muuhun tavanomaisesta poikkeavaan toimintaan kuten heittoihin tai nostoihin, sovi asiasta aina etukäteen parisi kanssa. Kenenkään ei koskaan tulisi tanssiessa päätyä tilanteeseen, jossa he saattavat tuntea olonsa epämukavaksi tai turvattomaksi. Huomaathan, että turvallisuussyistä akrobaattiset liikkeet eivät kuulu seuratansseihin – niille on omat paikkansa näytöksissä ja kilpailuissa.

Sairastuminen:

Oletamme, että esimerkiksi flunssaan tai muuhun tarttuvaan tautiin sairastuneet tai itsensä kipeäksi tuntevat eivät osallistu tanssitunneille tai -tapahtumiin.

Hygienia ja allergeenit:

Hyvä henkilökohtainen hygienia ja puhtaat vaatteet ovat odotusarvo tanssitunneilla ja -tapahtumissa. Huomioithan, että hajusteet ja muut allergeenit saattavat aiheuttaa oireita muille ja siksi niiden käyttöä tulisi välttää. Suosittelemme sen sijaan hajusteettomia deodorantteja.

Sitoumus

Me oletamme, että tämän ohjeistuksen noudattaminen takaa kaikille osallistujille paremman kokemuksen. Toimintaohjeistusta rikkovaa henkilöä voidaan pyytää poistumaan paikalta ilman oikeutta hyvitykseen. Häneltä voidaan myös evätä pääsy tuleviin tilaisuuksiin järjestäjien harkintakykyyn ja päätösvaltaan perustuen.

Konfliktien ratkaisu

Ymmärrämme, että konflikteja voi syntyä sosiaalisissa tilanteissa (usein johtuen väärinymmärryksistä, jotka voidaan selvittää ystävällisellä keskustelulla) ja tiedostamme, että tavallamme ratkaista näitä tilanteita on suuri merkitys.

Käytännön neuvoja:

 • Jos huomaat joutuneesi tilanteeseen, jossa tätä eettistä ohjeistusta ei noudateta, tiedosta omat rajasi, ja ole valmis puhumaan kokemastasi. Viittaa tähän eettiseen ohjeistukseen. Jos tarvitset apua tai olet huolissasi, kerro asiasta opettajille, järjestäjille tai vastuuhenkilöille.
 • Jos näet konfliktin tai tilanteen, jossa tätä eettistä ohjeistusta ei noudateta, ilmoita opettajille, järjestäjille tai vastuuhenkilöille.
 • Jos haluat ilmoittaa jotain, olet huolestunut jostain tai sinulla on kysymyksiä tai parannusehdotuksia, ota yhteyttä: sihteeri@susel.fi. Lupaamme käsitellä kaikkia ilmoituksia hienotunteisesti ja pitää yksityiskohdat niin luottamuksellisina kuin mahdollista (poliisitutkimuksen ollessa kyseessä kaikki tarvittava tieto kuitenkin luovutetaan asiaan liittyville viranomaisille).

Käytännön neuvoja tanssiseuroille:

 • Jos seurassa ilmenee tapauksia, joissa tätä eettistä ohjeistusta ei noudateta, tulee seuran hallituksen puuttua tapauksiin.
 • Hiljaista hyväksyntää ei tule sallia, vaan asiaan on puututtava aktiivisesti ja välittömästi niin, että se näkyy uhrille systemaattisena ja tehokkaana toimintana.
 • Uhrin kokemus on otettava totena, sitä ei tule väheksyä tai mitätöidä.
 • Ohjaa uhri tarvittaessa ilmoittamaan asia poliisille.
 • Seurojen olisi hyvä tehdä valmiiksi jo toimenpidesuunnitelma, jossa määritellään seuraavat askeleet ja määräajat asian selvittämiseksi ja ahdistelun estämiseksi. Suunnitelmassa olisi hyvä esittää keinot, miten ahdisteluun puututaan ja miten sitä ennaltaehkäistään.

Vakavissa tapauksissa, joissa tarvitaan ulkopuolista apua, ota yhteyttä:

 • Hätänumero 112
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen 0800-97899 (Ma – To 9-15, viikonloppuisin ja pyhinä 15-21) www.tukinainen.fi
 • Rikosuhripäivystys 116 006 (Ma – Pe 9-20 suomeksi ja englanniksi, 12-14 ruotsiksi) www.riku.fi
 • Nollalinja: 080 005 005 (24/7) www.nollalinja.fi

Tämä dokumentti on laadittu seuraavien tanssiseurojen laatiman ohjeistuksen pohjalta ja niiden luvalla: Jazz Factory, Blues Dance Helsinki, RDC Comets, Black Pepper Swing, Random Swing, Avec Dance Club, Tuesday Night Hop, and STEPS code. Helsinki.

Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry / hallitus