Juhlavuosi - Susel 20 vuotta

Susel juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan, ja juhlavuosi tulee tavalla tai toisella näkymään eri tanssitapahtumissa.

SUSEL perustettiin 1996 tanssiharrastajien toivomuksesta vaalimaan ja kehittämään tätä kulttuurimuotoa ajan hengen mukaiseksi.

Seuratanssiliitto pyrkii löytämään ja monipuolistamaan harrastusmahdollisuuksia ikä- ja väestöryhmittäin, ja viemään seuratanssia myös niille alueille, joissa sen puitteet ovat väestön muuttotappion seurauksena rappeutuneet.

Liitto koostuu sen jäsenistä, jotka ovat tanssin alueella toimivia yhdistyksiä. Verkostoon kuuluvat myös yhteistyöjäsenet, jotka voivat olla muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.

Suomalainen seuratanssi on osa kansallista kulttuuriperintöämme. Lavatanssit ovat kansainvälisesti ainutlaatuinen ilmiö. Ne ovat saaneet alkunsa jo Suomen autonomisella aikakaudella, ja ovat säilyneet yhtä lumovoimaisina yhteiskunnan voimakkaista rakennemuutoksista huolimatta.

Lue puheenjohtaja Martti Surakan näkemyksistä seuratanssin tulevaisuudesta.

Susel 20 vuotta