Valtio myönsi Suselille 150 000 määrärahan seuratanssin edistämiseen ensi vuodelle

Susel levittää lavatanssikulttuuria ja liikunnallista elämäntapaa hankkeella 2024. Eduskunta myönsi liitolle 150 000 euron määrärahan valtion ensi vuoden budjettiin.

Susel perusteli hakemustaan sillä, että seuratanssin kansanterveydelliset ja myös sosiaaliset vaikutukset ovat mittavat. Tanssiharrastus tukee liikkumista. Harrastajilla liikuntatunteja kertyy huomaamattakin runsaasti. Tanssin terveysvaikutukset entisestään korostuvat ikäihmisillä. Tanssi tukee myös päihteettömyyttä ja vähentää yksinäisyyttä ja sen tuomia sosiaalisia haittoja.

Suunnitelmia Susel julkaisee tarkemmin ensi vuoden puolella. Tarkoitus on jatkaa tänä vuonna alkaneen Vaihtoaskel kansalaistaidoksi -hankkeen teemaa ja edelleen järjestää ilmaiskursseja ja tapahtumia houkuttelemaan uusia harrastajia mukaan. Tarkoitus on myös tuottaa tiedotusmateriaalia, jolla pyritään päivittämään suuren yleisön mielikuvaa lavatanssista. Hankkeessa tuetaan myös Suselin kouluttaman tanssiohjaajaverkoston ja jäsenseurojen toimijoiden osaamista, sillä vain paikalliset avainhenkilöt voivat tuoda tanssinilon ympäri Suomen.