SUSELin vastaus kirjalliseen kyselyyn koskien hitaiden SM-kilpailua 9.3.2024

Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry on 13.3.2024 saanut kirjallisen kyselyn, joka koski 9.3.2024 Susel Cupissa tanssittua hitaiden SM-kilpailua. Kyselyn mukaan osa kilpailijoista koki rajoittavana sen, että kilpailussa hitaat määriteltiin suljetun otteen tanssiksi, kun taas toisaalla hitaita on esitetty sääntövapaana lajina, jota tanssija voi ilmentää omalla tyylillään ja tunteellaan. SUSEL ry:tä pyydettiin ottamaan kantaa siihen, onko tällainen ”tanssijoiden luovuutta merkittävästi rajoittava sääntö aiheellinen ja SUSELin arvojen mukainen”.

Suomen Lavatanssikilpailijat ry:n vastine

SUSEL ry pyysi Suomen Lavatanssikilpailijat ry:n (SLTK) vastinetta asiaan. Vastine saapui 18.3.2024. SLTK totesi vastineessaan, että ”hitaat -nimellä kulkeva tanssilaji kilpaillaan Suomen Lavatanssikilpailijat ry:n järjestämissä lavatanssikilpailuissa ´suljetun otteen tanssina´.” Lisäksi SLTK toteaa, että hitaat on myös ennen nykyistä cup-toimintaa mielletty yksikantaisesti suljetun otteen tanssiksi. Lisäksi SLTK:n mukaan on ”notorinen seikka, että hitaita on kautta aikain tanssittu suljettuna ja tunnelmallisena tanssina”. SLTK ”ei puutu siihen, miten hitaat yleisesti koetaan, tanssitaan, opetetaan tai halutaan käsittää kilpailutoimintamme ulkopuolella”. SUSEL ry on käsitellyt kyselyn ja siihen saadun vastineen hallituksen kokouksessaan 19.3.2024.

SUSELin vastineen taustaa

SUSEL ry on Suomen Lavatanssikilpailut ry:n järjestämän Susel Cupin pääsponsori, joka on SLTK:n hakemuksesta myöntänyt Cupissa tanssittaville lajeille SM-arvon. Sääntöjensä mukaan SUSEL kehittää ja vaalii valtakunnallisesti seuratanssikulttuuria sekä pyrkii tekemään seuratansseja entistä tunnetummaksi sekä laajentamaan seuratanssiharrastusta.

SUSEL ry:n ja SLTK:n välisen sopimuksen mukaan SLTK vastaa itsenäisesti Cup-kilpailujen suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta yhteistyössä valitsemiensa kilpailunjärjestäjien kanssa. SLTK vastaa osaltaan myös siitä, että kilpailut ovat laadultaan SM-tason arvon mukaiset ja kilpailijoiden kohtelu ja arvostelu tapahtuvat puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti.

SUSELin vastaus kirjalliseen kyselyyn

SUSEL ry tiedostaa, että Suomessa tanssitaan useita eri seuratanssilajeja, joiden lajikirjo olisi hyvä säilyttää itsenäisenä ja erilaisena. SUSEL tiedostaa myös, että hitaat -nimistä tanssilajia opetetaan monin eri tavoin.

Siitä huolimatta, että Susel Cupin säännöt ovat SLTK:n omissa käsissä, SUSEL ry toivoo muistettavan, että seuratanssi on elävää suomalaista kulttuuriperintöä, joka luonnollisesti elää ja muuttuu ajassa. SUSEL toivoo otettavan huomioon myös sen, että tiettyjä lajeja voidaan opettaa monin eri tavoin ja tätä ei tulisi nähdä haittana, vaan pikemminkin rikkautena, eikä kilpailijoita tulisi sen takia asettaa eriarvoiseen asemaan. Minkään tanssilajin sisällä tapahtuvaa kehitystä ei tulisi kohtuuttomasti estää.

Sekä kilpailijoiden että lavatanssijoiden tulisi muistaa myös SUSEL ry:n eettisissä ohjeissa mainittu seikka, jonka mukaan akrobaattiset liikkeet eivät kuulu turvallisuussyistä seuratansseihin.

Toivomme, että kilpailuissa pyritään luomaan tanssille ja sen kehittymiselle myönteinen ilmapiiri.

SUSEL ry kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita tahoja.

 

26.3.2024 SUOMEN SEURATANSSILIITTO SUSEL RY, Hallitus